Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Nedre klubbhuset får ny panel
 

Tack till alla som är och har varit engagerade i detta arbete!

Klubbholmen öppnades helgen 1-2 juni

Fler bilder >

Rivningen av skjulen har påbörjats
Mer information >

Att tänka på när du parkerar på varvet

  • Använd så långt möjligt den övre parkeringen
  • Om det inte är möjligt att nyttja övre parkeringen så ska bilar parkeras så att de inte hindrar sjösättning av kvarvarande båtar på varvsplanen.
  • Tag hänsyn till pågående rivningsarbete

                
Nattvakt

- hjälpsamma vänner samt en uppmaning
Nu finns det en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv.
Vi i styrelsen uppmanar också alla medlemmar att föra en dialog med respektive vaktpartner. Kanske påminna varandra för att hjälpas åt att komma ihåg osv. Vi vill ju minimera antalet missade vakter för allas skull.
                                   
Gå till "Klubbhuset/vaktinformation"
 

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

Läs mer

Midsommar på
L:a Byholmen
21-23 juni