Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Kontrollera täckning över båten​​

 • För att undvika skador på båten ska täckningen kontrolleras löpande. Särkilt viktigt är detta éfter snöfall och/eller hård vind.

Reviderade stadgar för UBS​​

 • UBS stadgar har reviderats enligt presentation och beslut vid medlermsmöten i september och november 2021

Aktuellt på varvet​​

 • 15 november stängs varvet för biltrafik.
  Varvsplanen är därefter avstängd för biltrafik fram till 1 april 2022.
  Du kan parkera din bil utanför östra grinden där vi har 7 parkeringsplatser eller på P-plan innanför den västra grinden. 
 • 1 december ska båtarna vara täckta från för till akter.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken Styrelse och funktionärer.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

 • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
 • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
 • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >