Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

"Lappade" båtar

  • Efter midsommarhelgen har båtar i hamnen "lappats" med gula lappar likande parkeringsböter. Detta är en reklamkampanj för delat båtägande.
  • Det är oklart vem/vilka som utfört detta och hur tillträde till hamnområdet har skett.
  • Företag som är nämnda i texten är kontaktade och händelsen är polisanmäld med rubricering 'Olaga intrång'

Nytt datum för fest

Med anledning av rådande situation i samhället har UBS styrelse beslutat följande.
  • Städfesten som planerats till den 30 maj flyttas till tidigare annonserat datum för kräftskivan dvs till den 22 augusti.

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"
  • Reviderad vaktinstruktion
    Läs mer >

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >