Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Bulletinen hösten 2021​​
Båtbottentvätt - UVF​​
  • Arbetet med att fastställa rutiner och bemanning är klart.
  • Mer information gällande tvätten finns på UVFs hemsida

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken Styrelse och funktionärer.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Inpassering på varvet​​

  • Vi har nu en motorgrind även på västra sidan av varvet, och vi ber er alla att inte bara köra iväg efter in-/utpassering. Viktigt är att stanna och se till att grinden stängs, då vi inte vill att obehöriga ska ta sig in på området. 
  • Observera att det är gångfart när man kör på planen.

Hushållssopor​​

  • 2021 kommer tömning av kärl för hushållssopor ske en gång per vecka under perioden 14/4-3/11
  • Om sopkärlen är fulla så ta med er soporna och släng hemma. UBS och dess medlemmar ansvarar själva för hushållssoporna.

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >