Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Kontakt med styrelsen


Tisdag 20/8, 27/8, 3/9 och 10/9 kl 18-19 kommer representant för styrelsen finnas tillgänglig i hamnen för "frågor och svar". Platsen för detta är hamnkontoret, nedre klubbhuset eller bryggan däremellan.

Vi hälsar er välkomna att ställa frågor, framföra idéer till förbättringar eller bara titta förbi och säga hej. 


Det går även bra att kontakta styrelsen via mejl eller telefon.
Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken 'Styrelse, funktionärer'.

 
2024-06-25

Medlemsmöte maj 2024 - protokoll 

2024-06-17

Hjärtstartare


Hjärtstartare har tidigare funnits tillgänglig i nedre klubbhuset. Klubben har ersatt den med en ny. Hjärtstartaren har också fått en ny placering och är nu  monterad på utsidan av hamnkontoret/snickarboden.

När hjärtstartaren tas ut ur sitt skåp så ljuder ett larm. Om du befinner dig i hamnen eller på varvet och hör detta larm så är det sannolikt att någon befinner sig i ett akut läge och kan behöva din hjälp. Var uppmärksam på detta.


2024-05-30

Aktuellt i hamnen

 • Visa hänsyn till våra grannklubbar vid passage från och till hamnen. 5 knop är skyltat men håll koll på ditt aktersvall då du, beroende på båt, kan behöva  reducera farten ytterligare för att passera svallfritt.
 • Nytt tält är inköpt och uppställt vid nedre klubbhuset. 
 • Grillbeståndet är kompletterat med ytterligare en grill.
2024--05-30

Aktuellt på varvet

 • Varvet är öppet för biltrafik.
 • Säkerställ alltid att motorgrinden är stängd bakom bilen efter passage.
  Visa hänsyn genom att köra långsamt. Gångfart gäller inom varvsområdet.
 • För parkering hänvisas till övre parkeringen intill övre klubbhuset. Det är även tillåtet att parkera utmed staketet öster om slipen och väster om hamnens östra gånggrind.  Parkeringsytan motsvarar varvsområde SN och SM.

  Varvsområden >
2024--05-30

Ta med hushållssopor hem


Med stöd av UBS medlemsmöte i november 2023 har UBS avslutat avtalet med kommunen gällande hämtning av hushållssopor.
Detta innebär att hushållsopor inte får lämnas inom UBS/UVF områden och att det är var och ens ansvar att ta med sina egna sopor hem.
Att använda soptunnan i snickarboden för hushållssopor är självklart inte tillåtet. Detta beteende skapar olägenheter i form av dålig lukt och lockar skadedjur.


2024-05-05

Utfasningsplan biocidfärg​​

UBS måste förhålla sig till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Nattvakt

 • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
 • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
 • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Länk till hemsida
Länk till hemsida

Bli medlem du också!

läs mer >

Länk till hemsida

UBS kalendarium