Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Protokoll medlemsmötet maj 2023​​

UBS städdag/hamnfix den 27 maj 2023


Den 27 maj var det dags för UBS städ- och hamnfixdag.
 • Några bryggsektioner justerades, en del gångplank byttes ut, med mera
 • Det mest synliga är att hamnkontoret/snickarboden fick ny färg.
 • Efter väl förättat värv startades grillarna.
 • Tack till alla som som deltog i arbetet.
loading...

Hushållssopor

Pekpinnar och generella tillrättavisningar är något vi försöker undvika. Situationen vid våra sopställ för hushållssopor ger tyvärr anledning att tydliggöra några självklarheter.
 • Sopställen är avsedda endast för hushållssopor
 • Om sopställen är fulla så ska dessa inte fyllas på ytterligare. Ta då med dina sopor för att slänga i annat sopkärl som du har tillgängligt
 • Rågade soptunnor som gör att dörrar/luckor till sopställen inte kan stängas lockar till sig fåglar och andra djur som gärna sprider soporna över varvsområdet.
Följ desa enkla regler så att vi alla får en trevligare miljö.

Kontakt med styrelsen

Vill ni träffa någon i styrelsen för UBS kommer vi bemanna hamnkontoret på tisdagar mellan klockan 18:30 - 19:30 med start den 23 maj.
Detta gäller för perioderna 23 maj - 20 juni (ej 6 juni) samt 22 augusti - 12 september.
Vi hälsar er välkomna att ställa frågor eller framföra idéer till förbättringar. Vill man bara titta förbi för gott sällskap går det också alldeles utmärkt.
Väl mött!


Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken 'Styrelse, funktionärer'.

Renoveringen av pontonbryggorna är klar 

 • Nu är belysning, el och vatten framdraget och inkopplat på pontonbryggorna. I och med detta så är sista etappen av pontonrenoveringen avslutad.
 • Vi har nu fler elkontakter och fler tappställen för vatten ute på pontonbryggorna.
 • Varje eluttag har sin egen automatsäkring, vilka finns bakom en lucka på respektive stolpe.
 • Fortsatt gäller att elanslutning endast får ske under kortare tider för laddning av batterier, drift av länspumpar eller drift av elvektyg. 

Bilar på varvet

 • Varvet är öppet för biltrafik. Kör lugnt inne på varvsområdet. Det är gångfart som gäller.
 • För parkering hänvisas UBS till övre parkeringen i anslutning till västra motorgrinden. Närmare bryggan är det tillåtet att parkera mellan UBS östra gånggrind och gånggrinden närmast väster om denna, motsvarande varvsområde SN. Parkering på varvsplanen öster om detta är inte tillåten.

UBS Bulletinen våren 2023

Utfasningsplan biocidfärg​​

UBS måste förhålla sig till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Nattvakt

 • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
 • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
 • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >

Länk till UVFs hemsida

UBS kalendarium