Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

God Jul och Gott Nytt år!


Ett stort tack till alla medlemmar för år 2019
och en önskan om ett riktigt bra år 2020.

 

hälsar UBS styrelse

Glöm inte att täcka din båt

  • I UVFs avtal med Stockholm Idrott är det inskrivet att alla båtar på planen skall vara täckta från för till akter senast den 1/12.
  • För ej täckt båt efter 1/12 utgår en avgift på 500:- per månad
  • Titta till din båt under vintern. Detta är av särskild vikt i samband med snöfall och/eller hård vind.

Valberedningen UBS - söker Dig !

Styrelsen behöver nya ledamöter och klubben behöver 
kontinuerligt nya funktionärer för olika operativa roller.


Läs mer >

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >