Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Arbetsplikt hamnen den 1-2 april

 • Arbetsplikten gäller dig som har din sommarplats vid någon av pontornbryggorna. Även du som har sommarplats vid annan del av hamnen är välkommen att hjälpa till.
 • Arbetet består i att återmontera bommar, vatten, el och belysning efter att Bryggkompaniet har avslutat renoveringsarbetet av pontonerna.
 • De planerade datumen för arbetet är den 1-2 april. Arbetet startar klockan 10 och och avslutas ca klockan 15 båda dagarna.
 • UBS bjuder på något att äta och dricka under arbetsplikten.
 • Du som omfattas av arbetsplikten ombedes att meddela när du kan delta. Återkom med ditt svar senast den 26 mars.

Dokumentation från årsmötet 2023​​

Renovering av pontonbryggorna

 • På uppdrag av Stockholm Stad har Bryggkompaniet genomfört renoveringsarbeten på betongbryggorna. 
 • Tack till alla som stält upp och utfört det förberedande arbete som krävdes.
loading...

Aktuellt på varvet

 • Titta till din båt under vintern. Detta är extra viktigt i samband med hård vind och/eller snöfall.
 • Den 1 april öppnas varvet för biltrafik.
 • Från och med den 1 december ska båten vara täckt - från för till akter.
 • Vattnet är avstängt

Utfasningsplan biocidfärg​​

UBS måste förhålla sig till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken 'Styrelse, funktionärer'.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

 • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
 • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
 • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >

Länk till UVFs hemsida

UBS kalendarium