Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Nya datum för medlemsmöte och fest

Med anledning av rådande situation i samhället har UBS styrelse beslutat följande.
  • Medlemsmötet som normalt hålls under maj månad flyttas till den 10 juni. Vi följer löpande utvecklingen och myndigheternas rekommendationer gällande Covid-19 och det finns förstås en uppenbar risk att vi tvingas att ställa in mötet helt.
  • Städfesten som planerats till den 30 maj flyttas till tidigare annonserat datum för kräftskivan dvs till den 22 augusti.
    Datum och tid för vårstädningen i hamnen den 30 maj gäller fortfarande.

Reviderad vaktinstruktion
Läs mer >

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >