Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Aktuellt på varvet

  • Den 15 november stängs varvet för biltrafik.
  • Den 1 december ska båten vara täckt - från för till akter.
  • Vattnet stängs av i mitten på november eller tidigare om det föreligger frysrisk

Torrsättningarna är klara​​

Torrsättningarna 2022 är klara och kunde genomföras utan incidenter. Det bjöds på varierande väder men vi väljer att minnas en av de soliga dagarna.
loading...

Utfasningsplan biocidfärg​​

UBS måste förhålla sig till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken 'Styrelse, funktionärer'.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >