Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.


Vår ö - Lilla Byholmen ​​

loading...

Äldst och yngst 

Jan "Janne P" Pettersson är UBS äldsta medlem, sett både till ålder och medlemstid. "Janne P" blev medlem i UBS 1969 och tillhör tidigare generationers legendariska funktionärer. Under perioden 1973-1993 var han klubbens varvschef och är sedan många år en av klubbens hedersmedlemmar.

Emil Engberg är sett till ålder UBS yngsta medlem. Emil, som är barnbarn till "Janne P", blev medlem med egen båt 2021 men han har synts till på UBS bryggor och i familjens båtar sedan födseln. 


Det är fint att se ett båtintresse som förs vidare.

Utfasningsplan biocidfärg​​

UBS måste förhålla sig till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken 'Styrelse, funktionärer'.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >