Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Bulletinen våren 2021​​

Ingen servering vid årets sjösättning​​

Inpassering på varvet​​

  • Vi har nu en motorgrind även på västra sidan av varvet, och vi ber er alla att inte bara köra iväg efter in-/utpassering. Viktigt är att stanna och se till att grinden stängs, då vi inte vill att obehöriga ska ta sig in på området. 
  • Observera att det är gångfart när man kör på planen.

Sjösättningar 2021

Aktuellt på varvet​​

  • Varvsplanen är öppen för biltrafik igen.
    Tack för att du kör lugnt och visar hänsyn.
  • Vattnet är nu påslaget efter vintern.
  • 2021 kommer tömning av kärl för hushållsopor ske under perioden 14/4-3/11

Efter vinter kommer sommar...
Öppning L:a Byholmen 15-16 maj

Helgen den 15-16 maj planeras öppning av klubbholmen. Som vanligt erbjuds trevlig samvaro och lite motion då ön ska förberedas inför sommaren.

Varmt välkomna!

loading...

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken Styrelse och funktionärer.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >