Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Valberedningen UBS - söker Dig !

Styrelsen behöver nya ledamöter och klubben behöver 
kontinuerligt nya funktionärer för olika operativa roller.


Läs mer >

Bulletinen hösten 2019

Läs mer >

Torrsättningar 2019

Mer information >

Nedre klubbhuset har fått ny panel och belysning

Tack till alla som har varit engagerade i detta arbete

Fler bilder >

"Efter regn kommer sol"

L:a Byholmen juli 2019

Fler bilder >

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >