Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Förberedande arbete i hamnen slutfört

 • På uppdrag av Stockholm Stad kommer Bryggkompaniet genomföra renoveringsarbeten på betongbryggorna. Inför detta behöver UBS utföra förberedande arbete.
 • UBS har nu slutfört det förberedande arbete som krävdes.
  Tack till alla som stält upp och gjort jobbet.
 • Planerad arbetsplikt 28-29 januari är därför inställd.
 • Bryggkompaniet kommer nu att börja med sin del av jobbet på bryggorna och vi återkommer lite längre fram när planeringen är klar och bommar mm ska monteras tillbaka.
loading...

Aktuellt på varvet

 • Titta till din båt under vintern. Detta är extra viktigt i samband med hård vind och/eller snöfall.
 • Den 15 november stängdes varvet för biltrafik.
 • Från och med den 1 december ska båten vara täckt - från för till akter.
 • Vattnet är avstängt

Utfasningsplan biocidfärg​​

UBS måste förhålla sig till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken 'Styrelse, funktionärer'.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

 • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
 • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
 • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >

Länk till UVFs hemsida

UBS kalendarium