Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Ta del av stadens policy för Stockholm fritidsbåtliv"Inom Stockholms stad finns ett 80-tal båtklubbar med sammantaget cirka 9 000 fritidsbåtar. Fritidsbåtarna är en uppskattad del av stadslivet och bör uppmärk- sammas som ett viktigt intresse i planeringen".

UBS bidrar aktivt till att vara del i denna planering genom varsvföreningen UVF. 

                
Nattvakt

- hjälpsamma vänner samt en uppmaning
Nu finns det en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv.
Vi i styrelsen uppmanar också alla medlemmar att föra en dialog med respektive vaktpartner. Kanske påminna varandra för att hjälpas åt att komma ihåg osv. Vi vill ju minimera antalet missade vakter för allas skull.
                                   
Gå till "Klubbhuset/vaktinformation"

Bli medlem du också!

Läs mer

 För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook.

Website counter