UBS Hamn med brygg beteckning och hamplats nummer.

Hamnen i Ulvsunda båtsällskap har 140 hamnplatser varav 139 hyrs ut till klubbmedlemmar.

Bredden på hamplatserna varierar från 2m till 4,20 mellan bommarnas mitt.

För de hamnplatser som inte har bommar så är en hamnplats bredd beräknad.

Hamnplats 111 som inte hyrs ut används för klubbekan.