Bli medlem

Om du vill ansöka om medlemskap i UBS så ska du fylla i en inträdesansökan. Fyll i fälten i fomuläret nedan och avsluta med

att klicka på knappen Skicka. Fält som är markerade med en

asterisk är obligatoriska.
 

UBS är en motorbåtsklubb och att vi därför endast tar

emot ansökningar från motorbåtsägare.
 

Ansökan om medlemskap gäller innevarande år och måste förnyas varje år. Förnyelse sker genom betalning av faktura gällande köavgift, som normalt skickas ut under 1:a kvartalet. Om köavgiften inte är betalad vid angivet sista betalningsdatum tas din ansökan bort ur kön. Betalningspåminnelse gällande köavgift skickas inte.

Observera att de uppgifter som anges i ansökningsformuläret kommer att lagras i UBS medlemsregister

Vem kan bli medlem?
Ulvsunda båtsällskap är öppen för alla att söka medlemskap i.

Vad förväntas av en medlem?
Vi är en ideell förening som bygger verksamheten på medlemmarnas insattser. Därför är det viktigt att vara medveten om vad man som medlem förväntas ställa upp på när man söker om medlemskap.


Alla medlemmar som har en båt i Ulvsunda båtsällskap måste gå nattvakter. Antalet nattvakter per medlem är 2-3 per säsong.

Alla medlemmar kan bli kallade till arbetsplikt.

Två arbetstillfällen om året per medlem är det man som medlem förväntas bidra med.

Biocidfärgfri båtbotten ett krav 

Från och med sommarsäsongen 2025 införs krav på att samtliga båtar i UBS hamn ska vara fria från
biocidhaltiga båtbottenfärger. Detta innebär att nya medlemmar 2024 ska kunna styrka att båtens botten är fri från för Mälaren otillåten båtbottenfärg alternativt kunna presentera en saneringsplan som tillgodoser kravet för 2025.

Vad kostar det?

För 2024 gäller följande avgifter i UBS. Har du några frågor kontakta UBS via e-post

Medlemsavgifter:

Inträdesavgift: 2000 kronor (betalas av samtliga nya medlemmar)
Medlemsavgift, aktiva medlemmar: 600 kronor/år
Medlemsavgift, familjemedlem med egen båt: 300 kronor/år
Medlemsavgift, passiva medlemmar: 250 kronor/år

Sommaravgifter:
Bryggavgift: 1000 kronor/bryggmeter
Bomavgift: 200 kronor/bom

Sommarliggare på varvet betalar särskilda avgifter enligt "Avgifter för sommarliggare på varvet".

Vinteravgifter:

Varvsavgift: se UVF hemsida.

Båtar som ligger i sjön på vintern betalar hamnavgift även på vintern.

Varvsavgift utgår för en yta motsvarande (båtens längd plus 0,8 meter) gånger (båtens bredd plus 0,8 meter). För en båt som är 9 meter lång och
3 meter bred debiteras således varvsavgift för 37,24 kvadratmeter.


Har du ytterligare frågor eller något du funderar över vad det gäller medlemskap så är du välkommer att ringa Hamnkapten eller vice Hamnkapten.

Ansök om medlemskap

I samband med att du skickar in din ansökan, godkänner och bekräftar du även att dina uppgifter är korrekt ifyllda samt att dessa databehandlas i enlighet med PUL

Klubbens avgift för att stå i kö är 250 kr/år, Ansökan om medlemskap och köplats upphör om avgiften ej betalas.

Fyll i formulär nedan för att skicka in din ansökan.
 

  • Om nautisk kompetens saknas skall kompetens omfattande lägst 'förarintyg för fritidsbåt' införskaffas och styrkas senast 2 år efter inträdesdatum.