Från 45-årsjubileumet

Historiska glimtar från 1600-talets Ulvsunda och Bromma nedtecknade av "Kalle Nutt" och "Kalle Janne" till UBS 45 årsfest på Wasa varvet 8 feb. 1969.

 

Nu när vi känner oss påverkade av Wasaskeppets historia från 1600-talet kan samtida glimtar från Brommabygden vara av intresse.

 

Om vi börjar ännu något tidigare så vet vi att vikingarna bodde och levde vid Ulvsundaviken och hade ett varv med båtuppläggningsplatser i Margretelund så där en 800 år före UBS. Då gick viken ihop med Lillsjön och fortsatte västerut söder om Linta och Riksby upp till Karsvik i Norra Ängby, där det också fanns en hamn för vikingaskepp.

 

Det enda Brommanamn som finns på runstenar från den tiden är Ulvsund som Ulvsunda då hette. Det finns flera uppfattningar om hur namnet Ulvsunda uppkommit, ett är att det var vilddjursstråk förbi Ulvsunda bl.a. rikligt med varg, som på den tiden kallades Ulv. Det är faktiskt bara hundra år sedan den sista vargen sköts i området.

 

Den enda stormansgård under 1400-talet i Bromma var Ulvsunda gård och ägdes då av en Bengt Karlsson som var väpnare. Den gamla gården förstördes helt, förmodligen genom brand i början av 1600-talet och det nuvarande slottet byggdes 1640-1647 då slottsherren Torstensson med sitt skepp kunde lägga till vid bryggan i Ulvsundaviken. Att Ulvsunda var ett storgods förstår man när även Essingeöarna räknades dit. Gustav II Adolfs dotter Kristina bodde ofta på Ulvsunda Slott och gjorde utflykter i Bromma och bl.a. till en källa som låg vid nuvarande Grävlingsvägen 39, vid Mossens Backe.

 

Brommaborna var väl ganska fredliga av sig men det har väl hänt en del i alla fall under gången tid. Det berättas att år 1607 blev en brommasmed vid namn Önde mördad och tinget dömde mansbot till de skyldiga. Mats Persson i Beckomberga fick böta 25 daler, Jöran Skomakare i Bromma 15 daler och Mårten Hendricksson 12 daler samt fick de gemensamt betala rättegångskostnaderna.

 

Det beslöts vid samma tid att en sexnämnd skulle bildas för det var så dåligt med kyrksamheten inom socknen och de förnämsta bönderna borde vara med och övervaka tukt och ordning samt dessutom ta ut folk till krigsmakten och det kan nog hända att det ombord på Wasa fanns en del Brommabor med. Varför det hette sexnämnd framgår inte men man kan väl förmoda att det inte har samma betydelse som våra dagars sex. Nuvarande Traneberg tillhörde förr Ulvsunda storgård och namnet Traneberg tillkom på så sätt att en förmögen Stockholmare vid namn Trana 1743 köpte ett torp med det skönt klingande namnet Gulsmedstorpet. Trana öppnade en krog på torpet som låg vid den då nyöppnade vägen till Drottningholm.

Det var under Gustav III tid som en väg byggdes från Tranebergssund över Stora Mossen och Abrahamsberg till Nockeby.

 

Andra krognamn med anor var t.ex. Bällsta Krog, Gustavlunds Krog, Nockeby Krog, Ulvsunda Krog och Stora Essinge Krog. Apropå namn är det väl ingen som vet att Mäster Samuelsgatan i Stockholm har fått sitt namn efter en präst i Bromma församling. Namnet på denne präst var Samuel Hammarinius. Han var även knuten till Klara församling sedan en tidigare kyrkoherde Roslagius klagat hos konungen att hans boskap inte fick plats inom Klara Församling. År 1624 fick denne Roslagius därför bli kyrkoherde även i Bromma församling.

Hans efterträdare Gallius, drunknade är 1647 På Ulvsundasjön med sina två barn då han var på väg hem till Stockholm efter ett besök på Bromma prästgård. Man kan förmoda att färdvägen då gick från Bromma Kyrka över kyrksjön som hade vidare förbindelse genom Norra Ängby förbi Riksby till Lillsjön och ut på Ulvsundasjön.

 

När kyrkan skulle repareras så skrev en Göran Larsson i Riksby över hur svårt det var att få pengar till bygget och att arbetsfolket var opålitliga och att timmer-karlarna kom sent till arbetet och att de gick tidigt därifrån. Dessutom älskade de starka drycker och satt ibland hela dagarna på krogen. När kyrkan äntligen var färdig så var det svårt att få folket dit och det skrevs att särskilt mjölnaren i Ulvsunda sällan var med vid gudstjänsterna.

 

Detta var några små glimtar frän den tid då Wasa byggdes och nu vill jag sluta med en liten eller kanske det istället kan kallas för en stor plan. Det var kanske tur för oss att den inte bliv förverkligad, för då hade vi inte haft en årsfest här i kväll. Planen gick ut på att det område där Bromma flygfält nu ligger skulle man gräva djupa hamnbassänger som skulle ha förbindelse med Bällstaviken genom en bred kanal. En annan kanal skulle grävas så att lastångare skulle gå in i Lillsjön. Över hela området skulle en bangård byggas och järnvägen skulle förbindas med Stockholm genom broar, en skulle gå över Bällstaviken till Huvudsta och en annan bro skulle gå över Ulvsundasjön till Kungsholmen och ge förbindelse med Tomteboda och Stockholm Central. En järnväg skulle byggas åt Ålstenshållet för där skulle enligt planerna industriarbetarna bo. Nu blev det inte så och tur var väl det, eller hur?