Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda Båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Har du krukor över?

Istället för att slänga dem får du gärna skänka dem till Damklubben. Vi vill gärna ta emot utomhuskrukor som med hjälp av lite blommor kan få ett nytt liv kring bryggorna vid UBS. Det går bra att ställa krukorna under bänken i nedre klubbstugan så tar vi hand om dem. Krukor i alla storlekar och utseenden är intressanta, bara de är hela. 
 
Varma hälsningar
från Damklubben
gnm Jenny Ekarna

Efter vinter kommer sommar...
Öppning L:a Byholmen 15-16 maj

Helgen den 15-16 maj sker öppning av klubbholmen. Som vanligt erbjuds trevlig samvaro och lite motion då ön ska förberedas inför sommaren.

Varmt välkomna!

loading...
Båtbottentvätt - UVF​​
  • Arbetet med att fastställa rutiner och bemanning pågår.
  • Du som är UBS-medlem och känner att du vill bidra genom att bli en del av teamet som hanterar tvätten kan kontakta Hans Wennerström (kontaktinfo i PDF), 
läs mer >  (PDF)

Bulletinen våren 2021​​

Ingen servering vid årets sjösättning​​

Inpassering på varvet​​

  • Vi har nu en motorgrind även på västra sidan av varvet, och vi ber er alla att inte bara köra iväg efter in-/utpassering. Viktigt är att stanna och se till att grinden stängs, då vi inte vill att obehöriga ska ta sig in på området. 
  • Observera att det är gångfart när man kör på planen.

Sjösättningar 2021

Hushållssopor​​

  • 2021 kommer tömning av kärl för hushållssopor ske en gång per vecka under perioden 14/4-3/11
  • Om sopkärlen är fulla så ta med er soporna och släng hemma. UBS och dess medlemmar ansvarar själva för hushållssoporna.

Kontakt med styrelsen

Kontaktuppgifter till styrelsen finns här på hemsidan under fliken Styrelse och funktionärer.

Välkommen att ställa frågor eller lämna dina förslag till förbättringar.

Nattvakt

  • Alla vakter uppmanas att öka frekvensen av ronderingar i hamnen och på varvet
  • Hjälp varandra att komma ihåg! För dialog med din vaktpartner.
  • Det finns en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv. Se vidare under "Klubbhuset/Vakt"

                
För UBS medlemmar -
följ "Lilla Byholmen" på
Facebook

Bli medlem du också!

läs mer >