Funktionärer 2020

Revisorer
Anders Engberg
Bo Ehnmark
 
Revisorsuppleant
Ola Lekebjer
 
Valberedning
Peter Walker (sammankallande)
Ulf Wahlgren
Christer Holtmark

Slipförmän  
Anders Ahlin
Daniel Bodin
Carl Boghossian
John Boghossian
Palle Ekarna
Johan Ekström
Anders Engberg
Mats Eriksson
Anders Hedlund
Mattias Häggkvist
Henrik Lindström
Pontus Linnell
Daniel Stevens 

Bevakningsgrupp
Patrik Djerfsten
Johan Gulstad
Walter Gulstad
Magnus Ferneman

Materialförvaltare och Miljöombud
Michael Fransson
Christer Holtmark
Ulf Wahlgren

Bulletinenredaktör
Fredrik Ekdahl
 
Förbundsrådsrepresentant

Mattias Burdén
 
Klubbholmsvärdar
Pete Suominen
Rosemarie Suominen
 
Klubbmästare
Vakant
 
Säkerhetsbesiktning
Benny Wellerborn
 
Webmaster & IT-support
Anders Marner