Funktionärer 2024

Revisorer
Mikael Marin
Bo Ehnmark
 
Revisorsuppleant
Ola Lekebjer
 
Valberedning
Mattias Burdén (sammankallande)
Christer Holtmark 
Ulf Wahlgren

Slipförmän  
Anders Ahlin
Daniel Bodin
John Boghossian
Johan Ekström
Mats Eriksson
Johan Gulstad
John Liland
Henrik Lindström
Pontus Linnell
Henrik Sjöberg
Daniel Stevens 

Bevakningsgrupp
Johan Gulstad (sammankallande)
Patrik Djerfsten
Walter Gulstad
Magnus Ferneman

Materialförvaltare
John Liland
Vakant

Miljöombud
John Liland
Vakant

Bulletinenredaktör
Fredrik Ekdahl
 
Förbundsrådsrepresentant

Johan Wallgren
 
Klubbholmsvärdar
Johan Ekström
Elisabett Rosdahl
 
Klubbmästare
Marie Djerfsten
 
Båtsäkerhetsrådgivare
Benny Wellerborn
 
Webmaster & IT-support
Anders Marner