Funktionärer 2023

Revisorer
Mikael Marin
Bo Ehnmark
 
Revisorsuppleant
Ola Lekebjer
 
Valberedning
Christer Holtmark (sammankallande)
Ulf Wahlgren
Vakant

Slipförmän  
Anders Ahlin
Daniel Bodin
John Boghossian
Johan Ekström
Mats Eriksson
Johan Gulstad
Anders Hedlund
John Liland
Henrik Lindström
Pontus Linnell
Daniel Stevens 

Bevakningsgrupp
Johan Gulstad (sammankallande)
Patrik Djerfsten
Walter Gulstad
Magnus Ferneman

Materialförvaltare
John Liland
Vakant

Miljöombud
John Liland
Ulf Wahlgren

Bulletinenredaktör
Fredrik Ekdahl
 
Förbundsrådsrepresentant

Mattias Burdén
 
Klubbholmsvärdar
Johan Ekström
Elisabett Rosdahl
 
Klubbmästare
Marie Djerfsten
 
Båtsäkerhetsrådgivare
Benny Wellerborn
 
Webmaster & IT-support
Anders Marner