Funktionärer 2022

Revisorer
Mikael Marin
Bo Ehnmark
 
Revisorsuppleant
Ola Lekebjer
 
Valberedning
Peter Walker (sammankallande)
Ulf Wahlgren
Christer Holtmark

Slipförmän  
Anders Ahlin
Daniel Bodin
John Boghossian
Johan Ekström
Mats Eriksson
Johan Gulstad
Anders Hedlund
Mattias Häggkvist
John Liland
Henrik Lindström
Pontus Linnell
Daniel Stevens 

Bevakningsgrupp
Johan Gulstad (sammankallande)
Patrik Djerfsten
Walter Gulstad
Magnus Ferneman

Materialförvaltare
Benny Wellerborn
John Liland

Miljöombud
John Liland
Ulf Wahlgren

Bulletinenredaktör
Fredrik Ekdahl
 
Förbundsrådsrepresentant

Mattias Burdén
 
Klubbholmsvärdar
Pete Suominen
Rosemarie Suominen
 
Klubbmästare
Vakant
 
Säkerhetsbesiktning
Benny Wellerborn
 
Webmaster & IT-support
Anders Marner