Utfasning Biocidfärg

Vi måste förhålla oss till de regler för båtklubbar som Stockholms stad och andra myndigheter anger. Vi har därför utarbetat en utfasningsplan för biocidfärg.

Utfasningsplanen gäller samtliga båtar i UBS.

Bakgrunden är att vi som båtklubb, i egenskap av verksamhetsutövare, ansvarar för att säkerställa att kemikalier inte läcker ut till omgivningen, samt att otillåtna båtbottenfärger inte används på båtar.

Stockholms stad hade som målsättning att samtliga båtar med hemmahamn i Mälaren skulle vara sanerade till utgången av år 2020. Man anger att samtliga klubbar med felaktiga båtbottenfärger för sitt vatten bör ha en utarbetad utfasningsplan för biocidhaltiga båtbottenfärger.

Det är Kemikalieinspektionen som godkänner båtbottenfärger och beslutar om i vilket vattenområde respektive färg får användas.
I Mälaren och insjöar får inga båtbottenfärger som verkar genom kemisk bekämpning förekomma på båtar. Detta gäller även om båten senare har målats om med andra färger. Även färger som påstås vara miljövänliga kan vara giftiga i högre koncentrationer. Därför bör du som båtägare alltid överväga alternativa metoder för att avlägsna påväxt på din båt.

Om du kommer behöva sanera din båt har Transportstyrelsen publicerat en rapport med rekommendationer till båtägare, båtklubbar och andra verksamhetsutövare om riskminskande åtgärder för att sanera bottenfärg som innehåller farliga ämnen från fritidsbåtsskrov på ett säkert sätt. 

I utfasningsplanen, se vidare pdf-fil nedan, har vi lagt in länkar till ovanstående myndigheter.