När du beslutat dig för att lämna UBS så är det en del saker du måste göra innan vi kan avsluta ditt medlemskap helt.

  

1) Ta bort all utrustning som du äger från din hamnplats exempelvis tampar. Om du har haft ett skåp i snickarboden så måste det tömmas och lämnas öppet. Ta kontakt med Hamnkapten så att han kan kontrollera att din hamnplats är klar. 

 

2) Ta bort all utrustning från varvet som du äger som t.e.x bockar, vagn och dyligt. Om du har haft ett skjul så måste detta tömmas helt. Allt privat utrustning måste sedan forslas bort från UBS område snarast. Ta kontakt med Varvschefen så att han kan kontrollera att varvet är klart.

 

3) Lämna tillbaka de nycklar du kvitterat ut till hamnkapten. Detta görs genom att lägga nyckeln/nycklarna i ett kuvert tillsammans med namn samt uppgifter om kontot som ni vill ha nyckel depositionen inbetald på. Lägg sedan kuvertet i brevlådan till kontoret i snickarboden.

 

4) Se till att eventuella skulder till klubben eller för lejda vakter är reglerade.

 

Ifyllt förmulär kommer att mailas till Hamnkapten och Varvschef.