Interimsmedlemmar som övergår till passivt medlemskap ska återlämna utkvitterade nycklar.

 

Ordinarie medlem som övergår till passivt medlemskap får om han så önskar behålla sina nycklar.

 

Att tänka på när du blir passiv medlem i UBS från att ha varit Interrims eller ordinarie medlem

 

1) Ta bort förtöjningar och annan utrustning du har haft vid din hamnplats.

2) Ta bort bockar, vagn och annat du har haft på varvet.

3) Om du har skjul så måste du tömma det.