Familjemedlem måste vara skriven på samma adress som medlem (familjeöverhuvud)

 

Familjemedlem utan egen båt betalar ingen medlems eller inträdes avgift.

 

Familjemedlem med egen båt betalar ingen inträdesavgift

Familjemedlem med egen båt betalar hamn och varvs avgift enligt gällande taxa Familjemedlem med egen båt betalar halv medlemsavgift.

 

För minderårig familjemedlem med egen båt ansvarar medlem (familjeöverhuvud, målsman) för vakthållning, upptagning och sjösättning.