Allmänna regler på Lilla Byholmen

Vår skärgård är en unik miljö som vi alla måste värna om. Tack vare vår allemansrätt har vi möjlighet att fritt vistas i en fantastisk natur. Men allt har sitt pris, skärgården är känslig och ett alltmer ökat båtliv skapar förslitning och nedskräpning samt störningar på djur och växtliv.

Hjälp till att värna om allemansrätten. Visa hänsyn och följ dess regler.

All nedskräpning är förbjuden. Glas, burkar och kapsyler kan skada både människor och djur. Plast kan orsaka stort lidande om djuren får det i sig.

En enkel regel är att du lämnar klubbholmen lika ren som du själv vill finna den vid nästa ankomst. Sopor tas med hem eller lämnas i de sopmajor som finns uppställda i skärgården.

Generellt råder det alltid eldningsförbud på L:a Byholmen. Detta på grund av mycket torra markförhållanden. Eldningsförbudet gäller även vid regn.

Grillning är endast tillåten i de fasta grillar som är uppställda på ön. Vid grillning ska det alltid finnas fyllda vattenhinkar i beredskap i de fall som glödande kol sprätter ur grillen.
Användande av engångsgrillar är inte tillåtet.

På grund av brandrisken råder det rökförbud uppe på tralldäcket.

Observera att långsidesförtöjning inte är tillåten vid bryggan

Vid fara för liv. ring alltid 112 och begär Sjöräddningen.

 

läs mer >