Funktionärer 2019

Revisorer
Anders Engberg
Bo Ehnmark
 
Revisorsuppleant
Ola Lekebjer
 
Valberedning
Peter Walker (sammankallande)
Ulf Wahlgren
Christer Holtmark

Områdesansvariga varvet
Henrik Lindström
Håkan Pettersson

Slipförmän  
Anders Ahlin
Carl Boghossian
John Boghossian
Stefan Edlund
Palle Ekarna
Johan Ekström
Anders Engberg
Mats Eriksson
Anders Hedlund
Ola Lekebjer
Henrik Lindström
Pontus Linnell
Daniel Stevens 

Bevakningsansvarig
Björn Sundström

Materialförvaltare
Michael Fransson
Christer Holtmark

Bulletinenredaktör
Fredrik Ekdahl
 
Förbundsrådsrepresentant

Mattias Burdén
 
Klubbholmsvärd
Pete Suominen
 
Klubbmästare
Magnus Ferneman
 
Miljöombud
Vakant
 
Säkerhetsbesiktning
Benny Wellerborn
 
Webmaster & IT-support
Anders Marner