Ta del av stadens policy för Stockholm fritidsbåtliv"Inom Stockholms stad finns ett 80-tal båtklubbar med sammantaget cirka 9 000 fritidsbåtar. Fritidsbåtarna är en uppskattad del av stadslivet och bör uppmärk- sammas som ett viktigt intresse i planeringen".

UBS bidrar aktivt till att vara del i denna planering genom varsvföreningen UVF. 

Policydokumentet kan öppnas genom ett klick på bilden här intill.