Information angående rivning av skjul - start den 3 juni

  • 29/5 – 31/5 analys av elektriker. Strömmen kommer tidvis att vara avstängd. Vid behov av el kontakta elektriker, så sätter han på strömmen.
  • 3/6 påbörjas rivningen. De börjar med mittenraden och arbetar från slipen. Elen kommer att vara frånslagen från den 3/6 – 5/6 på varv och bryggor. Det kommer att finnas el på bryggor provisoriskt under rivningstiden.
  • Vatten kommer också att finnas på bryggorna.
  • Rivningen tar ca 2 veckor om allt går som det ska. Permanet el kommer att finnas på bryggor och varv efter ca 4 veckor från rivningsstart.
  • Vid hangar väster ut mot JBK skall allt flyttas ut ca 5-6 meter, till stocken som ligger där för att gräva för jordkabel.
  • Inga vagnar får stå från miljöstationen och fram till elundercentralen.
  • Vi kommer att ha fullt tillträde till bryggorna under rivningstiden. Det kan dock vara svårt vid rivning vid grinden. Det kommer att finnas vakter där, för att ingen olycka skall ske.
  • Vi kommer att kunna ta upp båtar vid akut behov. Prata med de som river så löser det sig.
  • Allt arbete beräknas vara klart till midsommar. Vi håller tummarna.