Välkommen till UBS - Ulvsunda Båtsällskap.

Ulvsunda båtsällskap är en motorbåtsklubb med anor från 1924, läckert belägen i Ulvsundaviken med Ulvsunda Slott som granne.

Föreningen har drygt 200 medlemmar, varav ca 140 har en båt i klubbens hamn. I princip har vi endast motorbåtsfolk som medlemmar. Vi har även en klubbholme som heter Lilla Byholmen som du kan läsa om här på vår webbplats.

Ta del av stadens policy för Stockholm fritidsbåtliv"Inom Stockholms stad finns ett 80-tal båtklubbar med sammantaget cirka 9 000 fritidsbåtar. Fritidsbåtarna är en uppskattad del av stadslivet och bör uppmärk- sammas som ett viktigt intresse i planeringen".

UBS bidrar aktivt till att vara del i denna planering genom varsvföreningen UVF. 

                Problem med att gå din nattvakt
Nu finns det en lista med namn på medlemmar som kan hjälpa dig med din nattvakt om du inte kan byta eller gå den själv.
                                  
Gå till "Klubbhuset/vaktinformation"

                                               Nyfiken på UBS klubbholme
                 Gå till "Klubbholmen/Bilder från klubbholmen" 


 

Bli medlem du också!

Läs mer


Viktigt om våra lås
Använd ej låsspray, 5-56 eller annat smörjmedel i låsen utan kontakta varvsansvariga om låset kärvar eller inte fungerar
Mvh Varvsgruppen


Vårens bulletin ute !


”Testa vår egen båtförsäkring – Svenska Sjö” – Gå in på www.svenskasjo.se och räkna premie”

Website counter